Studiekring

Studiekring Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht

In 25 stappen naar 2017

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg ophing. We willen deze gebeurtenis, die we wel het begin van de reformatie of hervorming noemen, zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In 25 bijeenkomsten tussen nu en die dag gaan we de ideeën van Luther dichterbij halen.
Met ingang van dinsdag 20 januari 2015 willen we steeds op de derde dinsdag van de maand, vanaf 19.00 uur een bijeenkomst houden in de Trinitatiskapel. We beginnen met koffie/thee en een inleiding waarna we een open dialoog hebben. Om 20.30 bespreken we voor de liefhebbers nog 4 nieuwe stellingen van de 95. We sluiten af om 21.00 uur.

Sprekers kunnen variëren, er wordt nog overlegd met gegadigden en de onderwerpen kunnen daardoor nog komen te veranderen. Het programma is zo opgebouwd dat, als u onverhoopt een keer een avond moet missen, u vervolgens weer volop kunt meedoen.
De vaste begeleider op alle avonden is drs. ing. Cees J. Muusse voorganger en ouderling van de Ev. Lutherse Gemeente te Delft.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.
Voor gemeenteleden kan voor vervoer worden gezorgd.

2015 Luther zijn weg en werk
Januari achtergrond en eerste levensjaren
Februari de geopende deur
Maart de aflaat en de 95 stellingen
April verhoor en geduld
Mei dispuut en universiteit
15 september de rijksdag en de confessie
20 oktober ondergedoken
17 november terugkeer en leiding
15 december de nieuwe kerk

2016 Luther en de bijbel
19 januari hoe de Bijbel vertalen
16 februari verhouding Oude en Nieuwe Testament
15 maart wet en evangelie
19 april Romeinen
17 mei Galaten
20 september de twee rijken
18 oktober de vrije wil
15 november de sacramenten en de kerkdienst
20 december gezin, liederen en gebeden

2017 Luther en de theologie
17 januari rechtvaardiging
21 februari vrijheid in gebondenheid
21 maart de preek, het Woord
18 april Israël en Joden
16 mei eindig en oneindig
19 september de liturgie
31 oktober groot feest: 500 jaar Luther