Studiekring

Studiekring Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht

GESPREKSKRING

In de afgelopen tijd zijn wij, dankzij de inzet van Kees Muusse, intensief met Luther en zijn theologie bezig geweest. Het waren boeiende avonden. Helaas was het aantal deelnemers beperkt.
Hoewel het Lutherjaar nu ten einde is, wil ik vanaf januari toch verder met hem en wel met zijn Kleine Catechismus. Het is een heel klein boekje, zes blaadjes gefotokopieerd waarin Luther de tien geboden, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, doop, biecht en Avondmaal bespreekt. Aan het einde staan nog een aantal gebeden, een ochtend-, een avondgebed, gebed voor het eten en voor na het eten. Heel eenvoudig, heel mooi.. De Kleine Catechismus was oorspronkelijk geen boekje, maar werd gedrukt in de vorm van plakkaten, grote vellen papier, die in de kerk of op school konden worden opgehangen. Het verscheen nadat Luther eerst de Grote Catechismus had geschreven waarin hij de kernzaken van het geloof beschreef. Deze was bedoeld om de pastoors bij te scholen. Maar toen Luther ontdekte dat er ook onder het gewone kerkvolk, bij de

gemeenteleden, een grote behoefte aan het krijgen van geloofskennis was, schreef hij ook nog de Kleine Catechismus ( in het jaar 1528). Dit boekje nemen wij als uitgangspunt voor onze gesprekken want het zullen niet zozeer colleges worden maar gesprekken over het geloof aan de hand van Luthers boekje.
De gesprekskring is bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden, vooral ook voor hen die belijdenis gedaan hebben en graag verder in gesprek hadden willen blijven. Wij beginnen op woensdag
24 januari, 20.00 uur in de Trinitatiskapel. Van harte welkom.